Bardach, Hermann (1831 - 1906)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:55
12.01.2019 01:24:11
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1323021b-04e1-4fbe-8f80-561da0917237 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bardach, Hermann
Bokmål

Fornavn
Hermann
Bokmål

Etternavn
Bardach
Bokmål

Alternative navn
Schapira, Hirsch
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1831

-Tidspunkt
1831
Død
1906

-Tidspunkt
1906
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Het egentlig Harsch Schasura. Var omreisende fotograf, fotograferte i Finland i 1862 og 1863, har etterpå vært reisende fotograf i Finnmark.
Bardach var født i Russland, nåværende (2009) Ukraina. Død i Stockholm i 1906. Han ble svensk statsborger i 1875. I 1864 åpnet han atelier i Örebro. Bardach var omreisende fotograf i Sverige og oppholt seg vanligvis i en toårsperiode på hvert sted. Ifølge familie var hans pass utstedt i navnet Hirsch Shapira. Portretter tatt av Bardach finnes ved Kungliga biblioteket i Stockholm.

Virkested:
1865 ca: Finnmark

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål