Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)

Beskrivelse
Antikvarie på Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkiv och bibliotek, Enheten för arkiv.
Arbetar med bildsamlingarna, bilddatabasen Kulturmiljöbild och Riksantikvarieämbetets bildsida på Flickr Commons. [sv]
Sist lagret
21.03.2017 14:12:11