Rekstad, Johan Bernhard (1852 - 1934)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:48
12.01.2019 01:50:14
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/11f9b9a2-81c5-4235-b4bd-441309c3cb4e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rekstad, Johan Bernhard
Bokmål

Fornavn
Johan Bernhard
Bokmål

Etternavn
Rekstad
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1852

-Tidspunkt
1852
Død
1934

-Tidspunkt
1934
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Rekstad var statsgeolog. Han fotograferte i Ålesund og andre steder på Sunnmøre i 1904 og hans samling oppbevares ved Norges geologiske undersøkelse i Trondheim. Gjorde mye kartleggingsarbeid i Møre og Romsdal. Flittig publisist. Flere bilder er fra Ålesund og Sunnmøre i Norges geologiske undersøkelses bildearkiv.

Virkested:
1915-1921: Nordland
1915-1921: Troms
1904-0000: Ålesund, 1501

Bokmål

Referanse
Kilder:
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Skjema Norges geologiske undersøkelse 1994
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål