Brigg

Brigg (svensk), Brig (engelsk)

Beskrivelse
Two-masted vessels carrying a full set of square sails on each mast, although the mainmast also carries a gaff-rigged spanker or driver sail; the mainmast is taller than the foremast. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:03:33
Hentet informasjon oppdatert 17.10.2018 12:18:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/07c0cd05-a8cf-40ea-b0de-8bcf631e32e9 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Brigg
Bokmål

Brigg
Svensk

Brig
Engelsk

Beskrivelse
Two-masted vessels carrying a full set of square sails on each mast, although the mainmast also carries a gaff-rigged spanker or driver sail; the mainmast is taller than the foremast.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
Bokmål

Svensk


-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk