Brigg

Brigg (svensk), Brig (engelsk)

Beskrivelse
Two-masted vessels carrying a full set of square sails on each mast, although the mainmast also carries a gaff-rigged spanker or driver sail; the mainmast is taller than the foremast. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:03:33
12.01.2019 04:16:15
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/07c0cd05-a8cf-40ea-b0de-8bcf631e32e9 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Brigg
Bokmål

Brigg
Svensk

Brig
Engelsk

Beskrivelse
Two-masted vessels carrying a full set of square sails on each mast, although the mainmast also carries a gaff-rigged spanker or driver sail; the mainmast is taller than the foremast.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
               Seilende fartøy (Type)
Bokmål
                    seilfartøy etter riggtype (Hjelp term)
Bokmål
                         Fartøy rigget med råseil (Type)
Bokmål
                              fartøy rigget med råseil: to master (Hjelp term)
Bokmål

Underordnet term
Bokmål

Svensk


-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk