Seilende fartøy

Segelfartyg (svensk), Sailing vessel (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft equipped with sails. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:38:27
15.12.2018 04:14:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/58c002d9-2437-49db-8d84-d09b8cef32bf | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Seilende fartøy
Bokmål

Segelfartyg
Svensk

Sailing vessel
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft equipped with sails.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk