Seilende fartøy

Segelfartyg (svensk), Sailing vessel (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft equipped with sails. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:38:27
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:14:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/58c002d9-2437-49db-8d84-d09b8cef32bf | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Seilende fartøy
Bokmål

Segelfartyg
Svensk

Sailing vessel
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft equipped with sails.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk