Normann, Carl Gustav (1886 - 1960)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:33
12.01.2019 01:48:24
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/04e82e84-567c-43a3-af22-b13bcbdfc7b8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Normann, Carl Gustav
Bokmål

Fornavn
Carl Gustav
Bokmål

Etternavn
Normann
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1886

-Tidspunkt
1886
Død
1960

-Tidspunkt
1960
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Østersund 22.10.1886, Sverige, død 08.01.1960. Sønn av Sivert Larsen og Sofie Norman, gift med Dora With, 4 sønner. Utlært i Stockholm og hos Oscar Holthe i Trondheim. Begynte som omreisende landskapsfotograf i 1906, flyttet til Christiania i 1909, og til Hamar i 1916. Her hadde han lokaler i den gamle posthusgården som brente i 1935, og hele plate- og filmarkivet gikk tapt. Han reiste stadig rundt og fotograferte landskaper, og inntil 1932 arbeidet han bare med landskapsfotografier og prospektkort, men åpnet da atelier for portrettfotografering i Strandgaten. Dette atelieret ble senere Flyttet til Torvgaten 13, og overtatt av hans sønner. "Normann Kunstforlag" har hovedsete i Oslo, og er et av landets største prospektkortforlag. Normann fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 1956.

Virkested:
1909-1916: Oslo
1916-1950: Hamar
1906-1909: Omreisende fotograf

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 1, s. 10 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 42(1956) : 7, s. 114 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 46(1960) : 1, s. 17 (nekrolog)
Norsk fagfoto 14(1977) : 6, s. 196-200
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fotografi 14(1981) : 4, s. 56-59
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål