Reinsfelt, Anne-Lise (1949 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:14
12.01.2019 01:50:11
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/042b14f3-92d1-4fdb-8ebc-922003f8287e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Reinsfelt, Anne-Lise
Bokmål

Fornavn
Anne-Lise
Bokmål

Etternavn
Reinsfelt
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1949

-Tidspunkt
1949
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Fagfotograf med læretid i Kerteminde, Danmark, 1966-1970. Arbeidet deretter som portrettfotograf i Odense og pressefotograf i Fyn Stiftstiende i to og et halvt år. I 1973 reiste hun til Grønland og arbeidet der som fotograf i to år. Hun kom deretter tilbake til Norge og var ansatt i fotoforretning på Mysen fra midten av 1970-tallet. I 1981 ble hun ansatt som fotograf på Norsk Folkemuseum hvor hun arbeidet frem til 2013.

Virkesteder:
1966-1970: Danmark, Kerteminde
1970-1973: Danmark, Odense
1973-1975: Grønland
1975-1981: Østfold, Mysen
1981-2013: Oslo, Norsk Folkemuseum

Bokmål

Referanse
Kilder:

Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål