ARIES (1875)

Beskrivelse
ARIES
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1875
Byggested: Rekkevik, Larvik, Norge
Verft: Archers Værft
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
21.09.2018 12:16:39
29.01.2019 13:49:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/033ddab5-9d7f-4afe-860c-17efcb4566bc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ARIES
Bokmål

Beskrivelse
ARIES
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1875
Byggested: Rekkevik, Larvik, Norge
Verft: Archers Værft
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
66 cl
135 tonn
Bokmål

Hjemmehavn
Larvik (By) 1875 1886

-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

-Tidsperiode
1875 1886

--Tidligste tidspunkt
1875
--Seneste tidspunkt
1886
Sandefjord (By) 1886 1913

-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

-Tidsperiode
1886 1913

--Tidligste tidspunkt
1886
--Seneste tidspunkt
1913
Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Aries var byggenummer 1 ved Laurvigs Strandverft, i rekkevik utenfor Larvik.

Hjemsted:
Larvik 1875-1886
Sandefjord 1890

Farter:
Bottlenose 1885-86

Skipsførere:
R. O. Husebø 1875-1877
H. F. Lugg 1877
Joh. Meyer 1878-1879
C. J. Knudsen 1884
Søren Andersen 1890

Eier:
Knutsen & Herlofsen 1875-1886

Andre opplysninger:
Se også Supplement 2 Finland

Bokmål

Mål
Tonnasje: 66 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
66
-Enhet
Bokmål

Svensk

-Konstruert av
Bygget
1875 Rekkevik (Befolket sted) Rekkeviksbukta, Larvik, Norge 1 Laurvig Strandværft (Skipsverft)

-Tidsperiode
1875

--Tidligste tidspunkt
1875
-Stedreferanse
Rekkevik (Befolket sted) Rekkeviksbukta, Larvik, Norge

--Sted
--Sted (tekst)
Rekkeviksbukta, Larvik, Norge
Bokmål
-Byggenummer
1
Eides/drevs av
Solgt på auksjon 1886, da Knutsen & Herlofson går konkurs
Informasjon om Aries på skipshistorie.net

-Rolle
Svensk

-Tidsperiode
1875 1886

--Tidligste tidspunkt
1875
--Seneste tidspunkt
1886
-Datokommentar
Solgt på auksjon 1886, da Knutsen & Herlofson går konkurs
Bokmål

-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

-Kilde
Informasjon om Aries på skipshistorie.net
Bokmål

Aktører
-Rolle
Bokmål

Svensk

-Tidsperiode
05.1877 - 08.1878
--Tidligste tidspunkt
05.1877
--Seneste tidspunkt
08.1878
-Rolle
Bokmål

Svensk

-Tidsperiode
05.1875 - 11.1877?
--Tidligste tidspunkt
05.1875
--Seneste tidspunkt
11.1877?
-Rolle
Bokmål

Svensk

-Tidsperiode
07.06.1878 - 05.11.1883
--Tidligste tidspunkt
07.06.1878
--Seneste tidspunkt
05.11.1883
Fart/rute
06.08.1875? - 21.08.1875?

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
-Tidsperiode
06.08.1875? - 21.08.1875?
--Tidligste tidspunkt
06.08.1875?
--Seneste tidspunkt
21.08.1875?
27.08.1875? -

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
-Tidsperiode
27.08.1875? -
--Tidligste tidspunkt
27.08.1875?
13.10.1875? - 15.10.1875?

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
--Sted
Bokmål

-Tidsperiode
13.10.1875? - 15.10.1875?
--Tidligste tidspunkt
13.10.1875?
--Seneste tidspunkt
15.10.1875?
-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
--Sted
-Tidsperiode
22.10.1875? -
--Tidligste tidspunkt
22.10.1875?
05.11.1875? - 15.11.1875?

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
--Sted
Bokmål

-Tidsperiode
05.11.1875? - 15.11.1875?
--Tidligste tidspunkt
05.11.1875?
--Seneste tidspunkt
15.11.1875?
-Tidsperiode
26.01.1876? - 10.02.1876?
--Tidligste tidspunkt
26.01.1876?
--Seneste tidspunkt
10.02.1876?
03.03.1876? - 04.03.1876?

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
--Sted
Svensk

-Tidsperiode
03.03.1876? - 04.03.1876?
--Tidligste tidspunkt
03.03.1876?
--Seneste tidspunkt
04.03.1876?
23.03.1876? -

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
--Sted
Bokmål

-Tidsperiode
23.03.1876? -
--Tidligste tidspunkt
23.03.1876?
30.03.1876? - 15.04.1876?

-Rutetype
Svensk

-Tidsperiode
17.06.1876? - 22.06.1876?
--Tidligste tidspunkt
17.06.1876?
--Seneste tidspunkt
22.06.1876?
22.08.1876? - 06.09.1876?

-Rutetype
Svensk

-Beskrivelse
Gävle og Skutskär
Bokmål

-Rutereferanser
--Sted
Svensk

-Tidsperiode
22.08.1876? - 06.09.1876?
--Tidligste tidspunkt
22.08.1876?
--Seneste tidspunkt
06.09.1876?
18.09.1876? - 18.09.1876?

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
-Tidsperiode
18.09.1876? - 18.09.1876?
--Tidligste tidspunkt
18.09.1876?
--Seneste tidspunkt
18.09.1876?
-Rutetype
Svensk

-Beskrivelse
Dundee og Tayport
Bokmål

-Tidsperiode
30.09.1876? - 20.10.1876?
--Tidligste tidspunkt
30.09.1876?
--Seneste tidspunkt
20.10.1876?
10.11.1876? - 20.11.1876?

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
--Sted
Svensk

-Tidsperiode
10.11.1876? - 20.11.1876?
--Tidligste tidspunkt
10.11.1876?
--Seneste tidspunkt
20.11.1876?
13.12.1876? - 01.1877

-Rutetype
Svensk

-Rutereferanser
--Sted
Bokmål

-Tidsperiode
13.12.1876? - 01.1877
--Tidligste tidspunkt
13.12.1876?
--Seneste tidspunkt
01.1877
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

-Linktekst
T.B. Sannes: "Båtbyggeren Colin Archer", s 38-45
Bokmål
-Linktekst
Hovedrulle med opplysn om kapt Meyer
Bokmål
-Linktekst
ARKIVPORTALEN: L0001 og L0002 inneholder digitaliserte regnskapsdokumenter vedrørende Aries
Bokmål
Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål