Skonnert

Skonare (svensk), Schooner (engelsk)

Beskrivelse
Refers to fore-and-aft-rigged sailing vessels with two or more masts, especially those with only two masts in which the aftermast is taller than the foremast; for two-masted sailing vessels in which the aftermast is the shorter one, see "ketches (fore-and-aft-rigged vessels)" or "yawls (sailing vessels)." [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:08:32
Hentet informasjon oppdatert 25.05.2018 09:14:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/cf583895-c327-4926-a3d9-1ec76e6f2da4 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Skonnert
Bokmål

Skonare
Svensk

Schooner
Engelsk

Alternativ betegnelse
Skonert
Svensk

Beskrivelse
Refers to fore-and-aft-rigged sailing vessels with two or more masts, especially those with only two masts in which the aftermast is taller than the foremast; for two-masted sailing vessels in which the aftermast is the shorter one, see "ketches (fore-and-aft-rigged vessels)" or "yawls (sailing vessels)."
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk