Poster - generella egenskaper [sv]

Ett antal egenskaper/fält är gemensamma för alla informationskategorier. Se respektive informationskategori för att får beskrivning över de specifika egenskaper/fält för kategorin.

Identifierare/namn

 • UUID. En globalt unik identitet på varje post. Identifierare i postens URI. En post har bara en UUID.
 • Alternativt ID. En identitet på posten i ett annat system. består av två fält: System och Identifierare. Flera identifierare kan lagras.
 • Namn/benämning. Den kompletta, rekommenderade, vedertagna namnform/föredragen benämning för posten. Språkanpassad. Endast ett värde är tillåtet.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn/benämning. Språkanpassad. Fler värden är tillåtna.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på personen som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort beskrivning av namnet/termen. Används ofta som ingress när posten presenteras.
 • Ämne/topic. En eller flera "ämneskopplingar" som både tillför fakta/länkad data och ökad sökbarhet för posten. Poster i samtliga informationskategorier kan användas som ämnen.

Särskiljning

 • Disambigueringstext. Text som skapar egen "särskiljbarhet" mellan poster som har samma namn/term och där de automatiskt skapade strängarna inte gör jobbet. Läs mer om disambiguering.

Relationer

 • Ersätts av. Anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Notering. En notering (skos:note). Flera noteringar kan lagras.
 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten. (skos:editorialNote). Flera noteringar kan lagras.
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse. (skos:historyNote). Flera noteringar kan lagras.
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll. (skos:changeNote). Flera noteringar kan lagras.

Källor

 • Käll-URI. En URI till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts att den löser upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.
 • Käll-url. En URL till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts inte lösa upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som föreställer personen eller bilder som hjälper till att identifiera personen. T. ex. personens porträtt, bomärke, handskriftsprov och signatur. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.[sv]