Bilder [sv]

Du kan använda fotografier som en del av din definition och beskrivning av din post i KulturNav. Fotot ska hjälpa till att göra posten lättare att förstå. När det gäller personer så är fotografierna inte till för att ge exempel på vad personen fotograferat, utan bilder som hjälper till att beskriva och identifiera personen. Det kan röra sig om porträtt, bomärken, handskriftsprover, namnteckningar, sigill etc.

Fotografierna kan därmed ges en typ som gör det tydligt vad fotot har för funktion. Typerna finns definierade som termer i datasetet Bildtyper och du kan välja en typ.

Bilder från Primus/DigitaltMuseum

Bilder som illustrerar aktuell post kan även hämtas automatiskt från Primus/DigitaltMuseum (om KulturNavsposten relateras som Avbildat namn till objektet i Primus).

Tänk på att enbart bilder som har licens att visas utanför DigitaltMuseum kan användas och visas av KulturNav. Fotografierna måste vara licensierade med en Creative Commons-licens i DigitaltMuseum för att de ska presenteras i KulturNav.
.
Läs mer om länkade bilder från DigitaltMuseum.

Länka eller ladda upp

Fotografierna kan länkas in genom en bildlänk från t ex Wikimedia (under förutsättning att bilden licens tillåter detta) eller laddas upp till KulturNav.
Bilderna lagras i två storlekar:

 • en tumnagel med längsta sida om 300px. Denna bild visas som standard i en post.
 • bilden i originalupplösning som den länkats in eller laddats upp. Bilden visas i originalupplösning i en pop-up om du klickar på den eller "öga"-ikonen i höger nederkant på bilden.

Om du använder Primus och DigitaltMuseum är det enklaste sättet att koppla bilden till fotografen i Primus (se ovan).

Ny bild eller redigera bild

Du hanterar bilder under fliken Bilder i postens redigera-sida.

 • Bildlänk - använd bildlänk om du länkar in bilden. Länken ska innehålla http://.
 • Välj fil - ladda upp vald bildfil - JPEG, PNG etc
 • Bildtyp - välj bildtyp från listan
 • Namn - ange bildens namn/titel
 • Källa - ange bildens källa, varifrån bilden hämtats
 • Byline - ange bildens byline som när det är kända uppgifter ska innehålla bildens upphovsman.
 • Licens - välj bildens licens från listan.
 • Dölj - klicka för kryssrutan om du vill dölja bilden så att den inte visas på postens sida (eller kommer med via API). Detta använder nu om det t ex är en felkopplad bild från DigitaltMuseum. Kontakta då gärna museet som förvaltar bilden så att de kan korrigera kopplingen.
 • Primär - klicka för kryssrutan om du vill att bilden ska visas först om det finns flera bilder.

Fler funktioner

 • Lägg till bild - klicka på knappen för att lägga till en ny bild.

 • Radera bild - radera aktuell bild från posten. Bilden och dess fält rödmarkeras och de tas bort efter det att du sparar dina redigeringar. Tänkt på att denna operation inte kan ångras.

 • Avbryt - avbryter och stänger redigeringsformuläret.

 • Spara bilden:

  Spara & visa. Posten sparas och visas.
  Spara & stäng. Posten sparas och stängs och du återgår till datasetet - t e x för att skapa en nya post.
  Spara & fortsätt. Du sparar posten men kan fortsätta att redigera den i formuläret.

Visa bilder

Om din post illustreras av flera bilder kan du välja en bild som primär. Den visas då i postens sidhuvud. Samtliga bilder visas sedan under fliken Bilder på posten:

Bilder

 • Du överblickar bilderna i läget översikt. Då visas bilderna som tunmaglar. Klicka på bilden för en detaljvisning.
 • Du visar en enskild bild i Detaljläget. Här visas data och metadata rörande bilden. Klicka på bilden för att se full upplösning i zoomvyn.
 • I zoomvyn ser du bilden i full upplösning och du kan zooma i bilden. Du stänger zoomvyn genom att klicka på X-knappen i övre högra hörnet i fönstret.

Primär bild och dölj bild

I fliken Bilder kan du som har behörighet att redigera posten även:

 • Sätta en av bilderna som primär klicka för kryssrutan Primär på bilden. Pärimärbilden visas i sidhuvudet och markeras med grön ram vid redigering.

 • Dölja bilder som inte är så representativa eller felkopplade genom att kryssa för kryssrutan Dölj på bilden. Kontakta gärna museet som förvaltar felkopplade bilder, så att de kan korrigera kopplingen.[sv]