Utvetydig - samme navn/term - ulike betydninger [no]

Särskiljning, särskiljande tillägg eller disambiguation, innebär metoder att att skilja poster år som har samma namn/benämning men olika betydelser och ge den unika presentationer. Exempel är termen Fil som kan betyda en mejeriprodukt, ett körfält på en väg, ett verktyg eller en lagringsstruktur/datamängd på en dator. Hur vet vi vilken fil som avses?

KulturNav försöker göra det enkelt att särskilja poster med olika betydelser genom att lägga till ytterligare egenskaper från posten automatiskt när posten befinner sig i dataset, mappar, sökresultat eller listor där posten kan väljas. Denna ytterligare särskiljande information är även tillgänglig via LOD och API . Om den automatiska särskiljningsinformationen inte blir tillräckligt bra, kan du själv lägga till information som säkerställer att ett namn eller en term blir lätta att skilja från varandra.

Automatisk disambiguering

Fyra nivåer av namn/term-information

  1. Namn/term. Den rekommenderade namnformen/termen. Behöver inte vara unik i datasetet. Ska i princip inte innehålla särskiljande information i sig. API-fält: entity.name
  2. Rubrik (caption). Den rekommenderade namnformen/termen plus extrainformation som presenteras inom parantes. Extrainformationen beror på vilken informationskategori som posten tillhör. Rubriken används både i sökresultat och som rubrik på postens egen sida. API-fält: entity.caption
  3. Fullständig rubrik (full caption). Rubrik plus disambigueringstext. Texten genereras automatiskt och är olika för olika informationskategorier. Du kan också lägga till en egen text som ersätter den automatiskt genererade. API-fält: entity.fullCaption
  4. Fullständig söksträng. Fullständig rubrik plus namnet på postens dataset. Denna information används bara vid val inom KulturNav och levereras inte via LOD eller API.

Översikt över regelverk

I tabellen nedan redovisas regelverket för disambiguering per informationskategori.

InformationskategoriRubrik/captionFullständig rubrik/caption
Person(Födelseår - Dödsår)Livsroll
Organisation(Signum - Typ)Typ eller < Del av eller Startår
Grupp(Typ)Typ
Djur(Födelseår - Dödsår)Födelseår - Dödsår
Plats(Typ)< Del av
Term(Kod) < Bredare term eller : Definition eller / Alternativt namn
Tid(Starttid - Sluttid)Typ
Händelse(Starttid - Sluttid)Typ
Fartyg(Starttid Signalbokstäver)Typ
Konstruktion (byggndader, strukturer etc)(Typ)Typ
Design(Typ)Typ
Samling(Del av)Typ

Egen disambigueringstext

I vissa situationer är den automatiska särskiljningsinformationen inte blir tillräckligt bra. Då kan du själv lägga till en text som säkerställer att ett namn eller en term blir lätta att skilja från andra. Du gör detta genom att lägga till fältet Disambiguering som finns i den utökade fältuppsättningen (läggs till med klick på +) under faktafliken. Informationen som anges - din särskiljningssträng - läggs till den automatiskt genererade efter en kolontecken (:) i både rubrik/caption och fullständig rubrik/full caption. Läs mer om särskiljande tillägg hos Kungl. Biblioteket.

Exempel

Personer

Exempel på disambigueringstext för personer. Mallen är Namn (Födelseår - Dödsår) Livsroll

Detta ger:

Aalto, Alvar (1898 - 1976) Arkitekt  

Om du har lagt till en egen disambigueringstext ("fotbollsspelare"):

Andersson, Anders (1954 - ) Idrottsman : Fotbollsspelare  

eller om du har inte känner en konstnärs levnadstid kan du lägga till tid när personen var verksam/blomstrat, floruit ("fl. 1150-1180") som disambiguering:

Artyy, Fartyois : fl. 1150-1180  

Termer

Exempel på disambigueringstext för termer:
1. Disambigueringstexten hämtas i första hand från en övergripande, bredare term, exempelvis:

Fil < Mejeriprodukt  

Om denna saknas visas:
2. termens definition (första 50 tecken), exempelvis:

Fil : Syrad mjölkprodukt, t ex filmjölk  

Om denna saknas visas:
3. alternativ benämning, exempelvis:

Fil. / Filosofie  

En eventuell egen disambigueringstext läggs på en automatisk genererad efter ett kolon, exempelvis texten "Titel":

 Fil. / Filosofie : Titel[sv]