Licenser och rättighetsmärkning [sv]

Innehållet i KulturNav - poster och dataset - ska förses med en licens så att andra förstår hur de får bruka informationen. Publicerade poster är för allmän användning och själva tanken bakom tjänsten är att informationen ska vara öppen och lätt tillgänglig att använda för alla. Licenser talar om hur.

Om licensiering

Licensiering av informationen kan i många fall vara en komplex fråga för en organisation. I de flesta fall är innehållet i KulturNav inte att betrakta som kreativa verk som har verkshöjd och upphovsrätt i traditionell mening (med undantag av illustrerande fotografier). Det är svårt att hävda att en organisation "äger" fakta om en plats, en person, en term och en händelse och än mindre att de äger själva konceptet. Arbetet med att sammanställa och kontrollera fakta är arbetsamt och kostsamt. Det är fullt förståeligt att man önskar få erkännande för denna. Förväxla inte erkännande för arbetsinsats och ansvarstagande med ägande. Det finns licenser t ex ODC-BY som gör det möjlighet att bli attribuerad för sina öppna data. Den kan också nämnas att många (t ex Wikidata och GeoNames) idag framgångsrikt distribuerar databasuppgifter och dataset med Creative Commons-licenser.

Licenser i KulturNav

KulturNav innehåller möjligheter att licensiera data med ett antal publicerade ofta använda licenser, t ex Creative Commons - som företrädesvis är licenser för verk - eller Open Data Commons som är licenser för databaser. Licenserna hanteras som termer i datasetet Licenser som poster och dataset relateras till. Termerna länkar i sin tur vidare till själva licensen. Välj en licens som passar dina data.

Licensen sätts per post

I KulturNav licenseras data per post. I princip kan därför ett dataset innehålla poster med olika licenser, speciellt om posterna är hämtade från olika källor, men det är ett undantag. Den licens som anges på datasetet är dess standardlicens. Den licens som du som dataset-ägare sätter att nya poster i datasetet ska använda.[sv]