Licenses and rights statements (KulturIT AS [no])

Other languages: Lisenser och rettigheter (norwegian bokmål), Licenser och rättighetsmärkning (swedish)

System concepts

Description

Creative Commons licenses and other licenses for use and re-use of content.

Dataset
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
10/02/2022 15:50:29
In operation
Status
DCAT-AP

URI
http://kulturnav.org/d5bff00e-44dc-409c-a6e4-cf601a7ac6b1
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 27 hits.
Name
Licenses and rights statements
English

Lisenser och rettigheter
Norwegian bokmål

Licenser och rättighetsmärkning
Swedish

Description
Creative Commons licenses and other licenses for use and re-use of content.
English

Creative Commons-lisenser og andre lisenser som brukes til å indikere muligheten for gjenbruk og spredning av informasjon fra KulturNav.
Norwegian bokmål

Datasetet innehåller bl. a. Creative Commons-licenser och andra licenser som används för att ange möjlighet att återbruka och sprida information från KulturNav.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish