Navngivelse-Ikkekommersiell (CC BY-NC) [no]

Other languages: Navngivelse-Ikkekommersiell (norwegian bokmål), Erkännande, icke-kommersiell (swedish), Namngjeving-Ikkjekommersiell (norwegian nynorsk)

Licenses and rights statements (KulturIT AS [no])

Description
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikkekommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål. [no]
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:11:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/82dbfc85-3b97-4f90-8578-62edb00d85a8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Navngivelse-Ikkekommersiell
Norwegian bokmål

Erkännande, icke-kommersiell
Swedish

Namngjeving-Ikkjekommersiell
Norwegian nynorsk

Description
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikkekommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
Norwegian bokmål

Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.
Swedish

Code
CC BY-NC
Web reference
English

-Text
Wikipedia
English
CC
BY-NC

-Id
BY-NC
-System
CC