CAMILLA (1784) [sv]

Other languages: CAMILLA (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
40 kanoner [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2021 13:33:27
24/02/2024 01:01:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f91e68ef-9875-40cb-aac6-e68735c3bc1a | RDF/XML | JSON-LD
Name
CAMILLA
Swedish

Description
40 kanoner
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Camilla var den sjunde i en serie fregatter byggda i Karlskrona 1782–1785 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman (Bellona-certen). Hon sjösattes 23 oktober 1784. Camilla deltog i strider under Gustav III:s ryska krig 1788–1790 samt under 1808–1809 års dansk-svenska krig. Hon gjorde även konvojtjänst i Medelhavet 1801–1803 samt 1806–1808. I december 1809 förde skeppet den avsatte kungen Gustav IV Adolf och hans familj från Karlskrona till Stralsund. Camilla byggdes om 1798–1800 samt 1819–1824 och slopades till slut 1842.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 156'0" foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
156'0"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 46'0" foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
46'0"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
17'6"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Launched
1784

-Time
1784
Decommissioned
1842

-Time
1842
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar Malmö: AB Allhems förlag, del II s. 345, 347, 432, 491, 504, 506, 549 del III s. 54, 62, 74, 247
Swedish

DigitaltMuseum
021176790993
-Id
021176790993
-System
DigitaltMuseum