Sjöslaget vid Hogland (1788) [sv]

Sjöslaget vid Hogland (swedish)

Krig och slag (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Slag mellan svenska och ryska flottorna vid ön Hoglands norra sida. Slaget blev oavgjort. Befälhavare var hertig Karl av Södermanland. [sv]
Event type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
11/11/2016 12:23:05
10/08/2019 02:45:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ab85cecd-37fb-45f4-b017-2bb218a05506 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöslaget vid Hogland
Swedish

Alternative name
Slaget vid Hogland
Swedish

Description
Slag mellan svenska och ryska flottorna vid ön Hoglands norra sida. Slaget blev oavgjort. Befälhavare var hertig Karl av Södermanland.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
17.07.1788 -

-Earliest time
17.07.1788
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Happened at
Finska viken

-Place (text)
Finska viken
Swedish
Note
Aktörer:
Hertig Karl av Södermanland
Wrangel, Anton Johan d.y.
Nordenskiöld, Otto Henrik
Klint, Eric

Fartyg:
Konung Gustaf III
Prins Gustaf
Sofia Magdalena
Enigheten
Hedvid Elisabeth Charlotta
Ömheten
Rättvisan
Dygden
Wasa
Fäderneslandet
Äran
Försiktigheten
Prins Carl
Prins Fredrik Adolf
Kronprins Gustaf Adolf
Gripen
Camilla
Fröja
Minerva
Thetis
Swedish

Reference
Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin (2009). Svenska sjöslag. Stockholm: Medströms bokförlag.
Swedish

Alternative id
DigitaltMuseum: 029996972694

-Id
029996972694
-System
DigitaltMuseum