DYGDEN (1784) [sv]

Other languages: DYGDEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
04/03/2022 13:44:46
08/06/2024 01:50:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ccbf5f21-f668-4c2e-a1cf-784810b037fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
DYGDEN
Swedish

Wikipedia

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren DYGDEN var det femte i en serie av tio linjeskepp byggda i Karlskrona 1782–85 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Hon sjösattes 6 juli 1784 och deltog i sjötågen under Gustaf III:s ryska krig 1788–90. Skeppet fattade eld och exploderade på Karlskrona redd 29 juni 1793.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
49,58
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,66
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,94
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare.
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
570
-Unit
Launched
06/07/1784

-Time
06/07/1784
Wrecked
23/06/1793 Karlskrona (Kommun) [sv], , ,
Förlorat genom explosion i krutdurken

-Time
23/06/1793
-Dating comment
Förlorat genom explosion i krutdurken
Swedish

-Place reference
--Place
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag del II s. 347, 351, 488, 491, 496, 504, 506, 548
Swedish

DigitaltMuseum
021176792194
-Id
021176792194
-System
DigitaltMuseum