Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:49
13/08/2022 04:45:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/edb3670c-b17f-4f03-a1a5-86ae4f8840b0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Groth, Sixten
Swedish

First name
Sixten
Swedish

Last name
Groth
Swedish

Death
1910

-Time
1910
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Sixten Groth övertog 1877 arrendet för Sjötorps varv i Västergötland. På varvet byggdes fartyg som skulle användas på Göta kanal. Förutom kanalångare byggdes många pråmar på varvet.
Varvsverksamheten övertogs efter Sixten Groths död av hans son, Gustav Groth.

Swedish

Parent Of
DigitaltMuseum
021035593931
-Id
021035593931
-System
DigitaltMuseum