Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:50
21/05/2022 04:46:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/528b6225-5fef-4f02-9ee6-7927b19d899b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Groth, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Groth
Swedish

Title
Fartygskonstruktör

-Title
Fartygskonstruktör
Swedish
Varvschef

-Title
Varvschef
Swedish
Death
1943

-Time
1943
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Gustaf Groth var fartygskonstruktör och drev Sjötorps varv i Västergötland. Han tog 1910 över varvsverksamheten efter sin far Sixten Groth som hade drivit varvet sedan 1877. Vid Gustaf Groths död 1943 övertogs driften av hans son Åke Groth.

Sjötorps varv ligger vid Göta kanal och där byggdes kanalångare och pråmar.

Swedish

Child Of
DigitaltMuseum
021035593930
-Id
021035593930
-System
DigitaltMuseum