GUNHILD AV LIDINGÖ (1905 SIPM) [sv]

Other languages: GUNHILD AV LIDINGÖ (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2c4fcf6f-43df-402a-a21d-d2e9a45a6a07 | RDF/XML | JSON-LD
Name
GUNHILD AV LIDINGÖ
Swedish

Other name
GUNHILD [sv] -

-Name
GUNHILD
Swedish
MANANA [sv] -

-Name
MANANA
Swedish
Technical description
Byggnadssätt: Klipperstäv med akterspegel
Skrovmaterial: Ek och fur
Tidigare riggtyp: Slup fram till 1936 därefter galeas.
Nuvarande riggtyp: Slup (?)
Tidigare maskintyp: 1917 16 hkr
Nuvarande maskintyp: Scania DSI 11 260 hkr
Förbyggnader rep: Förbyggd och omriggad 1936, Renoverad på Beckholmen 1991-92 och 1996. Fått stöd 1992 och 1995.
Ursprunglig funktion: Fraktfartyg
Nuvarande funktion: Fritdsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1905
Swedish

Home port
Lidingö (Kommun) [sv], , , 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
--Place
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
4418
Signal letters
SIPM
Code
SIPM
Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
20,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,39
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,85
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
66
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
1
-Constructed by
-Time
1905
-Place reference
Reference
Segelfartygen lever sid 74 f.f.
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
103

-Id
103
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010299
-Id
021176010299
-System
DigitaltMuseum