Birch-Lindgren, Gustaf (1892 - 1969) [sv]

Birch-Lindgren, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:47
19/06/2021 00:27:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d571911b-4efb-4322-945d-a96bef0afac6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Birch-Lindgren, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Birch-Lindgren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/10/1892 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
01/10/1892
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
06/09/1969 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
06/09/1969
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Nya elementarläroverket i Stockholm 1911.
KTH 1911-1915, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1915-1917, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Konsthistoria vid Stockholms högskola för professor Johnny Roosval 1921-1922.
Studier 1923 med Rothsteins stipendium vid Harvard och Massachusetts Institute of Technology, USA.
Teknologie doktor vid KTH 1934, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1918, i Fångvårdsstyrelsen 1929-1961.
Egen arkitektverksamhet från 1915, i Gustaf Birch-Lindgrens arkitektkontor AB från 1949. Från 1954 även fyra dotterbolag i Stockholm, Göteborg och Lund.

Andra uppdrag: Sakkunnig i utredningar om sjukvårds- och ungdomsvårdsanstalter från 1926.
Fångvårdens byggnadskommitté 1956.
Expertuppdrag åt WHO, Världshälsoorganisationen, i bl a Saudi Arabien och Jugoslavien.

Tävlingar: Ny skola i Majorna, Göteborg 1915, 1:a pris, tillsammans med Björn Hedvall.
Nationernas Förbunds hus i Genève 1927, 3:e pris.
Krematorium i Västerås, 1:a pris.
Sahlgrenska sjukhusets nybyggnader i Göteborg, 1:a pris.
Lunds lasaretts nybyggnader, 1:a pris.
Uddevalla lasarett, 1:a pris.
Folkets hus, Karlstad, 2:a pris.
Stockholms sjukhems nybyggnader, 1:a pris.Resor: England, Frankrike och Italien 1920.
USA och Canada på offentligt uppdrag 1923.
USA, gäst till Rockefeller Foundation.
Finland 1931.
USA på 1940-talet.
Korea, utsedd av regeringen.
Upprepade resor till Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien.

Medlemskap: STF från 1915, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, kanslersmedalj 1917.
Statens hemslöjdsråd 1926.
Styrelseledamot i bl a Föreningen för svensk hemslöjd, Skidfrämjandet och KAK, Kungliga Automobilklubben.
Svenska Iglooklubben, stiftare och ordförande till 1969.

Egna skrifter: Svenska lasarettsbyggnader, doktorsavhandling 1934.
Modern hospital planning, 1951.
Avsnittet Sjuk- och hälsovårdsanläggningar i handboken Bygg, band V, 1962.
Avsnitt i Svenska sjukhus I-III, 1948-1950.
Byggmästaren 1937 sid 401, Uppsala Landstings Nya Centralsanatorium; ibid 1940:8 sid 209, Skidfrämjandets sporthem Veda, Roslagen; ibid 1943:21 sid 303, Sjukvårdens huvudmän; ibid 1943:21 sid 305, Planläggning av sjukhusbyggnader med hänsyn till sparsamhetskravet; ibid 1945:8 sid 152, Aseastaden i Gideonsberg, Västerås; ibid 1945:22 sid 432, AB Bodors laboratorium, Bofors; ibid 1945:22 sid 434, AB Nobelkruts laboratorium, Björkborn; ibid 1950:5 sid 87, Projekt till ny centralbyggnad för Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg; ibid 1950:5 sid 91, Projekt till nytt lasarett i Uddevalla; ibid 1950:6 sid 113, Lunds lasaretts nya barnklinik; ibid 1950:6 sid 123, Psykiatriska kliniken i Uppsala; ibid 1960-A:3 sid 56, Förskolehem för CP-barn i Göteborg.
Ett stort antal artiklar i in- och utländska tidskrifter, årsböcker m m.

Verk ett urval:
Länslasarettet i Kalmar, 1937.
Centralsanatorier i Sandträsk 1930, Östersund och 1937 i Uppsala.
Ombyggnad av Serafimerlasarettet i Stockholm, 1928-1932.
Om- och tillbyggnad av centrallasaretten i Östersund, Umeå och Halmstad.
Länslasarettet i Oskarshamn.
Lasarett i Sandviken och Uddevalla.
Om- och tillbyggnad av Apelvikens, 1931, och Barkåkra kustsanatorier.
Barnsjukhus vid Haukeland universitetssjukhus i Bergen.
Skidfrämjandets anläggning vid Fiskartorpet i Stockholm 1935, Frostavallen i Skåne, Storlien i Jämtland samt tillsammans med Ralph Erskine Lida i Tullinge 1942-1943.
Turiststationen i Rämshyttan, Dalarna.
Prins Gustav Adolfs och direktör E Bolinders sportstugor i Storlien i Jämtland.
Fångvårdsstyrelsens anstalter vid Skenäs, Östergötland 1939, Hall, Södermanland och Roxtuna, Östergötland 1955.
Nybyggnader för Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, 1947-1959.
Lasarett i Uddevalla, 1947-1963.
Nybyggnader för öron-, näsa- och halsavdelning och psykiatrisk klinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Nybyggnad vid lasarettet i Lund 1950.
Thoraxkliniken vid Karolinska sjukhuset i Solna 1953-1956.
Sveriges första läkarhus i Vällingby, Stockholm.
Sveriges första motell i Fleninge för KAK, 1954.
Restaurering av kyrkor, bl a i Gräsmark, Lysvik och Sunne.
Ombyggnad av krematoriet på Norra kyrkogården i Solna.
Krematorier i Karlstad och Västerås.
Bostads- och affärsbyggnader, bl a Aseastaden i Västerås 1942-1945.
Laboratorier för AB Bofors och AB Nobelkrut i Bofors 1945.
Höglandsskolan, Ålsten, Stockholm.
Sjuksköterskeskolor i Stockholm, Kalmar och Östersund.
Utlandsuppdrag: Utbyggnad av Haile Selassies sjukhus i Addis Abeba, Etiopien.
Förslag till sjukhus i Monrovia och Cape Palmas, Liberia.
Skandinaviska sjukhuset i Söul, Korea.
Sjukhus i Tripoli och Benghazi i Libyen och i Kuwait.
Militärsjukhus i Beirut, Libanon.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 964 och 1441.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Lagerström, Sten (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1967. Stockholm, 1966.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Kidder Smith, G E: Sweden builds - Its modern architecture and landpolicy. Background development and contribution. Stockholm och New York, 1950.
SAR, Ny svensk arkitektur, 1947.
Lundberg, Kerstin: Uppsalas byggnader. 1991.
Olle Engkvist - byggmästare. 1949.
Egelius, Mats: Ralph Erskine, arkitekt. 1988.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1969-09-09, nekrologer.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1352

-Id
1352
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075859

-Id
011034075859
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish