Lindgren, Gustaf (1863 - 1930) [sv]

Lindgren, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:43
02/07/2022 00:22:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1059eac8-5eb0-423e-9d8b-46b2f0534449 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindgren, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Lindgren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
04/11/1863 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
04/11/1863
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
22/08/1930 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
22/08/1930
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1881.
KTH 1881-1885, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1885-1887, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt i Överintendentsämbetet 1887, i Fångvårdsstyrelsen 1890, hovintendent 1899.
Egen verksamhet i Stockholm.

Lärarverksamhet: Speciallärare i arkitekturhistoria vid KTH 1905-1930, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Lantdagshus i Helsingfors tillsammans med Gesellius, 2:a pris.Resor: Tyskland, Italien och Frankrike 1887-1889.

Medlemskap: STF 1883-1926, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1896.
Stiftande ledamot och styrelseledamot i Samfundet S:t Erik och Föreningen för Svensk Hemslöjd.

Egna skrifter: Svenska Kyrkor.
Ett år i Italien, 1896.
Stockholms enskilda byggnader.
Om kommunala byggnader.
Byggnadskonst och dekorativ konst.
Byggnadskonsten i Sverige.
Byggnadskonstens teknik.
Artiklarna Bostad och Byggnadskonstens historia i Nordisk familjebok.
Teknisk tidskrift år 1890 sid 50, Ur skissboken; ibid 1890 sid 148, Husbyggnadskonst; ibid år 1891 sid 157, Arkitektur och publik; ibid år 1901 sid 30, Västgöta nationshus, Uppsala, restaurering; ibid år 1904 sid 24, Förslag restaurering Habö kyrka, Västergötland, Sölvesborgs kyrka, Blekinge.
Ett flertal artiklar i Teknisk tidskrift från 1890 och framåt.

Verk ett urval:
Stora Bryggeriet, Hornsberg, Stockholm 1890-1892 efter omarbetade ritningar av Mascinenfabrik Germania i Chemitz.
Herrgården Blackeberg i Uppland 1893.
Rådhus i Motala 1894.
Stationsbyggnad för Halmstad-Nässjö järnvägs AB, Hamnstationen, Jönköping 1894.
Härnösands enskilda bank, Storgatan 16, Härnösand 1898-1899.
Västgöta nationshus, Uppsala, ombyggnad 1902.
Restaurering Burmeisterska huset, Visby 1906-1908.
Emanuel Swedenborgs sarkofag i Uppsala domkyrka 1909.
Villa Skärtofta, Saltsjöbaden 1897.
Villa Snäckan, Saltsjöbaden.
Villa för ingenjör G Arehn, Djursholm.
Cirkusbyggnaden, Karlavägen, Stockholm 1888, tillsammans med K Salin.
Hyreshus, Upplandsgatan 33, Stockholm 1885.
Hyreshus, Wittlockska huset, Lill-Jans Plan 4, Stockholm 1886-1888.
Hyreshus, Bellmansgatan 8, Stockholm 1887-1888, tillsammans med K Salin.
Hyreshus, Kommendörsgatan 29, Stockholm 1887-1888, tillsammans med K Salin.
Hyreshus, Strandvägen 11, Stockholm 1895, tillsammans med K Salin.
Hyreshus, Sibyllegatan 19, Stockholm 1898-1899.
Stockholms Handelsbank, Davidsonska huset, Gustav Adolfs torg 1, Stockholm 1895-1896, tillsammans med Agi Lindegren.
Tattersall, Grev Turegatan 12-16, Stockholm 1896-1898.
Östermalmsfängelset, Östermalmsgatan 24, 26, Stockholm 1898, rivet.
Byggnad för Gerhard Arehns mekaniska verkstad, Alströmergatan 39-43, Stockholm 1898-1899, tillbyggnad 1916-1918 av G A Nilsson.
Krematorium på Norra begravningsplatsen, Stockholm 1906-1908.
Polishus och rannsakningsfängelse på Kungsholmen, Stockholm 1903-1911.
Centralfängelse, Härlanda, Göteborg 1905.
Centralfängelse, Malmö 1914.
Länsresidenset i Karlskrona 1908-1910.
Krematorium, Örebro 1921.
Lappland, Karesuando kyrka, 1904–1905.
Jämtland, Sjoutnäs kyrka, 1919.
Restaurering Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm 1915.
Restaurering Riddarholmskyrkan, Stockholm 1914-1922.
Gustav Vasa kyrkas columbarium, Stockholm 1923-1924, tillsammans med G Sällström.
Flens järnvägshotell 1896, ombyggnad 1901-1903.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 274.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1376.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 104.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Giertz, Gunilla och Kjellgren, Annika: Måttans manliga prägel. En studie kring arkitekten Gustaf Lindgren och Östermalmsfängelset. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, HT 1983.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst , år 1893 sid 21, Ny kyrka i Karesuando; ibid år 1896 sid 6, Ing G Arehns villa, Djursholm; ibid år 1899 sid 21, Stockholms Tattersall. Kv Riddaren 10, 11, tillsammans med K Salin; ibid år 1905 sid 12, Cellfängelset vid Göteborg. Nya byggnadsverk.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1908 sid 41, Östberg, Ragnar: Lantdaghus i Helsingfors. 2:a pris tillsammans med Gesellius.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1909 sid 145, Förslag till nytt rådhus.
H8D 1923:94, 1928:77, 1930:558.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1930:164, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
563

-Id
563
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076800

-Id
011034076800
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish