Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Other languages: Arkitekter verksamma i Sverige (swedish)

Person

Description

”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten Björn Linn (1933-2011), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats...

”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten Björn Linn (1933-2011), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats och uppdaterats av anställda på Arkitekturmuseet och särskilt aktivt av arkitekten och arkivarien Cecilia Währner (1938-2004). Faktainnehållet är helt inriktat på arkitekters yrkesverksamhet med referenser till tryckta och otryckta källor. Uppgifter har även samlats in via enkäter som skickats ut till arkitekter. Datasetet administreras av Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitektmuseet) och uppdateras kontinuerligt. [sv]

Dataset
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
08/06/2024 00:10:00
13/03/2023 16:26:57
In operation
Status
DigitaltMuseum
Purpose

Syftet med ”Arkitekter verksamma i Sverige” är att i linje med Arkitektur- och designcentrums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. (SFS 2013:71). Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen ([1998:204](http://www.noti...

Syftet med ”Arkitekter verksamma i Sverige” är att i linje med Arkitektur- och designcentrums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. (SFS 2013:71). Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.

Personuppgifterna i ”Arkitekter verksamma i Sverige” är helt inriktade på arkitekters yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Arkitektur- och designcentrums uppdrag. Maila digitaltmuseum@arkdes.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud. Du kan då begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och om du vill det kan ditt namn tas bort helt från ”Arkitekter verksamma i Sverige”. [sv]


URI
http://kulturnav.org/2b7670e1-b44e-4064-817d-27834b03067c
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 1986 hits.
Name
Arkitekter verksamma i Sverige
Swedish

Description
”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten [Björn Linn (1933-2011)](/7ace6b91-daa8-4d9b-a64f-773ecfdb93f3), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats och uppdaterats av anställda på Arkitekturmuseet och särskilt aktivt av arkitekten och arkivarien Cecilia Währner (1938-2004). Faktainnehållet är helt inriktat på arkitekters yrkesverksamhet med referenser till tryckta och otryckta källor. Uppgifter har även samlats in via enkäter som skickats ut till arkitekter. Datasetet administreras av Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitektmuseet) och uppdateras kontinuerligt.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Purpose
Syftet med ”Arkitekter verksamma i Sverige” är att i linje med Arkitektur- och designcentrums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. ([SFS 2013:71](http://www.arkdes.se/instruktion-Statens-centrum-for-arkitektur-och-design.pdf)). Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen ([1998:204](http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19980204.htm)) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.

Personuppgifterna i ”Arkitekter verksamma i Sverige” är helt inriktade på arkitekters yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Arkitektur- och designcentrums uppdrag. Maila [digitaltmuseum@arkdes.se](mailto:digitaltmuseum@arkdes.se) om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud. Du kan då begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och om du vill det kan ditt namn tas bort helt från ”Arkitekter verksamma i Sverige”.
Swedish

Project
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se
Swedish

Topic
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Editorial note
Datasetet fick status Vilande på grund av förvaltningsstatus 2019-05-22. /KulturIT
Swedish