information [sv]

Other languages: information (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:16:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d19266f7-e11c-4ca3-a0f4-94040daeb7a4 | RDF/XML | JSON-LD
Label
information
Swedish

Definition
innebörd hos data
Swedish

See also (internal)
Swedish

Swedish

Swedish

Notation
Termerna information och data betraktas i dagligt tal som synonymer men har olika betydelser. Data innebär fakta eller idéer i sina mindre beståndsdelar, medan information hänvisar till mer komplexa koncept som ofta består av flertalet data. Data blir information när någon har tolkat innebörden av dem. Nationalencyklopedin beskriver det som att information avser innebörden i data, vilket förutsätter en mottagare med förmåga till tolkning av data. Ramverket för elektroniska arkiv OAIS-modellen beskriver data som varje slags vetande som kan utbytas. Vid utbytet representeras information av data. Ett exempel är en sträng av bitar, åtföljd av en beskrivning av hur strängen av bitar ska tolkas som siffror som representerar temperaturobservationer i grader Celsius.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
InterPARES Trust, InterPARES Terminology - Information
Swedish
-Text
Nationalencyklopedin Uppslagsverket - Information
Swedish
-Text
Svenska Institutet för Standarder, Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT)
Swedish
-Text
Rikstermbanken, Termpost: information
Swedish
-Text
Society of American Archivists SSA - A Glossary of Archival and Records Terminology - Information
Swedish