Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Other languages: Digisams termlista (swedish)

Description

Termlistan är framtagen av Digisams arbetsgrupp för begrepp på uppdrag av Digisams samverkansgrupp för digitalisering och digitalt bevarande. Datasetets innehåll är hämtad från PDF-fil, 2021-03-31. [sv]

Dataset owner
13/11/2023 11:04:57
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/2436a1ef-18f0-4b49-b17b-6556c80c6bc2
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 14 of 14 hits.
Name
Digisams termlista
Swedish

Description
Termlistan är framtagen av [Digisams](https://www.digisam.se/) arbetsgrupp för begrepp på uppdrag av Digisams samverkansgrupp för digitalisering och digitalt bevarande. Datasetets innehåll är hämtad från [PDF-fil](https://www.digisam.se/wp-content/uploads/2021/04/Digisams-termlista.pdf), 2021-03-31.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish