Aspa Bruk (Bruk) [sv]

Aspa Bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
År 1670 anlades järnbruket i Närke men år 1927 gjordes det om till ett pappersbruk. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/08/2019 15:02:18
03/06/2023 00:36:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ca1e8792-5f1f-4ea8-97a2-fe36271ed7b4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Aspa Bruk
Swedish

Description
År 1670 anlades järnbruket i Närke men år 1927 gjordes det om till ett pappersbruk.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1670 Örebro län (Län) [sv], ,

-Time
1670
-Place reference
Örebro län (Län) [sv], ,
--Place
Termination
1927?

-Time
1927?
Type
Swedish

History

Järnbruk anlades på 1670-talet vid Aspa och Algrena. En stångjärnshammare drevs in på 1920-talet. Här fanns även en spiksmdja. Tackjärn köptes från Igelbäcks masugn, som hörde till Aspa bruk.

Swedish

Coordinates
58.77618, 14.80361, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.77618
-Longitude (Easting)
14.80361
Related agent
-Other actor
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska samling/Tekniska museet (CS-F1-6.2)
Swedish

Inventering av förorenade områden: Bruksområden inom järn-, stål- och manufakturbranschen, Länsstyrelsen Örebro län, publ. nr 2009:26
Swedish

DigitaltMuseum
021167266957
-Id
021167266957
-System
DigitaltMuseum