Bruk och gruvor (Tekniska museet) [sv]

Bruk och gruvor (swedish)

Description

Alla poster i datasetet Bruk och gruvor [sv]

Folder type
Subscription List
19.06.2017 09:21:35
In operation
Status
Purpose

Syftet är att samla alla poster i Organisationer - Bruk och gruvor (Tekniska museet) i en abonnemangsmapp, för import i Primus. [sv]


URI
Needs to be published, before URI is available
1 to 20 of 113 hits.
Name
Bruk och gruvor
Swedish

Description
Alla poster i datasetet Bruk och gruvor
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Folder type

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Purpose
Syftet är att samla alla poster i Organisationer - Bruk och gruvor (Tekniska museet) i en abonnemangsmapp, för import i Primus.
Swedish