Bruk [sv]

Other languages: Bruk (swedish)

Organization types

Description
Ett bruk är en verksamhet som förädlar råvaror från till exempel gruvbrytning. I ett bruk kan det finnas en hytta för framställning av metall ur malm och även smedjor, gjuterier, verkstäder mm. Kring ett bruk kan ett samhälle uppstå som ofta har fått samma namn som verksamheten, här betecknar namnet främst verksamheten med förädling. [sv]
Last changed
19/03/2024 20:17:21
01/06/2024 09:43:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/125d52b9-24c9-453e-82a0-c2712f34f6db | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bruk
Swedish

Description
Ett bruk är en verksamhet som förädlar råvaror från till exempel gruvbrytning. I ett bruk kan det finnas en hytta för framställning av metall ur malm och även smedjor, gjuterier, verkstäder mm. Kring ett bruk kan ett samhälle uppstå som ofta har fått samma namn som verksamheten, här betecknar namnet främst verksamheten med förädling.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Narrower concept
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk