Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Other languages: Bruk och gruvor (swedish)

Organization

Description

A set of ironworks, ore mills and mines in the collections of the Swedish National Museum of Science and Technology.

Dataset
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
08/06/2024 01:05:16
07/05/2024 08:22:18
In operation
Status
DCAT-AP DigitaltMuseum
Purpose

The purpose of this dataset is to strengthen the knowledge about, and encourage the interest in the importance of technology development and innovation, both individual and societal.

The information is web-published as linked open data (LOD) as part of the Technical Museum's mission. Please mail samlingsinfo@tekniskamuseet.se if you want to get in touch.


URI
http://kulturnav.org/2e66d252-a5f8-490b-aabd-12dcae202be2
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 257 hits.
Name
Mills and mines
English

Bruk och gruvor
Swedish

Description
A set of ironworks, ore mills and mines in the collections of the Swedish National Museum of Science and Technology.
English

Bruk och gruvor utifrån Carl Sahlins bergshistoriska samling i Tekniska museets arkiv.
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
The purpose of this dataset is to strengthen the knowledge about, and encourage the interest in the importance of technology development and innovation, both individual and societal.

The information is web-published as linked open data (LOD) as part of the Technical Museum's mission. Please mail samlingsinfo@tekniskamuseet.se if you want to get in touch.
English

Syftet med ”Bruk och gruvor” är att i linje med Tekniska museets uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för betydelsen av teknikutveckling och innovation, för individen och för samhällsutvecklingen. Stiftelsen Tekniska museet ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Informationen är webbpublicerad som länkad öppen data som en del av Tekniska museets uppdrag. Maila samlingsinfo@tekniskamuseet.se om du vill komma i kontakt med oss.
Swedish

Contact information
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
English

Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se
Swedish

The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
English

Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Swedish

-Text
Tekniska museets integritetspolicy
Swedish