Mine

Other languages: Gruva (swedish)

Organization types

Description
En gruva är en plats för brytning av malm och mineraler. Den kan också vara kombinerad med verksamhet för anrikning och annan bearbetning. Ibland har en gruva gett namn åt ett helt samhälle, här betecknar namnet främst verksamheten med gruvbrytning, även dagbrott. [sv]
Last changed
19/03/2024 20:17:18
18/05/2024 11:15:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d839eeb4-6603-449e-8ef7-ff5ffe2780d0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Mine
English

Gruva
Swedish

Description
En gruva är en plats för brytning av malm och mineraler. Den kan också vara kombinerad med verksamhet för anrikning och annan bearbetning. Ibland har en gruva gett namn åt ett helt samhälle, här betecknar namnet främst verksamheten med gruvbrytning, även dagbrott.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)