Hidemark, Ove (1931 - 2015) [sv]

Hidemark, Ove (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:25
16/10/2021 00:28:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c9c25878-0221-4fbe-9252-2b18df97cb35 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hidemark, Ove
Swedish

First name
Ove
Swedish

Last name
Hidemark
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
25/02/1931 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
25/02/1931
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
05/01/2015 Stockholm (Stad) [sv], ,
Dödsannons Dagens nyheter 2015-01

-Time
05/01/2015
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,

--Place
-Source
Dödsannons Dagens nyheter 2015-01
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1956, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1962, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Nils Tesch 1950-1956, hos professor och arkitekt Sven Ivar Lind 1957-1962.
Egen arkitektverksamhet 1962-1985 i Ove Hidemark Göran Månsson arkitektkontor ab, från 1986 Ove Hidemarks Arkitektkontor.
Byråchef på RAÄ, Riksantikvarieämbetet, 1976-1977.
Slottsarkitekt för Stockholms slott och för Drottningholms slott från 1989.
Slottsarkitekt för Skoklosters slott (restaurering) från 1968.
Domkyrkoarkitekt vid Strängnäs domkyrka från 1995.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1953.

Lärarverksamhet: Professor i restaureringskonst vid KKH 1986-1994, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Nämnden för Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur 1974.
FrKA 1986, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Stadsholmens kulturhusråd 1992.
Sällskapet Idun 1993.
Royal Society of Arts, London, 1993.
Vägverkets skönhetsråd, Mälarregionen, 1995.
FoU-rådet, Forskning och Utveckling, vid RAÄ, Riksantikvarieämbetet, 1997.

Egna skrifter: Så renoveras torp och gårdar, 1973.
Dialog med tiden, 1991.
Arkitektur 1968:9 sid 39, Laboratoriebyggnad vid Karolinska institutet, Solna; ibid 1972:4 sid 4, Skoklosters slott - en restaurering; ibid 1972:9 sid 19, Till trähusets lov; ibid 1973:7 sid 12, Folkets hus i Hallstavik; ibid 1974:10 sid 16, 3. -Aron- I; ibid 1978:3 sid 8, Norra Bankohuset - en arbetsmodell; ibid 1981:2 sid 10, Julita: Centralmagasin och lantbruksmuseum; ibid 1982:3 sid 27, Förslag för Sigtuna; ibid 1984:2 sid 16, Wasamuseet, Stockholm (Hidemark & Månsson); ibid 1984:7 sid 36, Tillbyggnad till Gävle teater (Hidemark & Månsson); ibid 1990:2 sid 38, Kapellkrematorium, Linköping; ibid 1991:2 sid 42, Skogens hus, Stockholm (Ove Hidemarks Arkitektkontor); ibid 1992:5 sid 4, Arbetets museum, Norrköping (Ove Hidemarks Arkitektkontor); ibid 1996:2 sid 4, Kina slott, Stockholm; ibid 1998:5 sid 4, Katarina kyrka, Stockholm.

Verk ett urval:
Julita värdshus.
Torshälla kyrka, restaurering, 1965-1967.
Folkets hus, Hallstavik, 1970.
Skoklosters slott, restaurering, 1968-1978.
Sankta Birgittakyrkan, Kalmar, 1975.
Sätra brunn, restaurering och nybyggnad 1963-1992.
Julita magasin och lantbruksmuseum.
Strängnäs domkyrka, restaurering, 1980-1992.
Blockmakarens hus, Stigbergsgatan 21, Stockholm, restaurering, 1980-1981.
Börsen, Stortorget, Stockholm, restaurering, 1982.
Gävle teater, restaurering av gamla teatern (ursprungsarkitekt: Axel Fredrik Nyström) och tillbyggnad 1984. Kasper Salinpriset 1984.
Kapellkrematoriet Lilla Aska, Linköping 1989. Kasper Salinpriset 1989.
Skogens hus, Skansen, Stockholm, 1990.
Arbetets museum, Norrköping.
Kina slott och Drottningholm, restaurering, från 1989.
Katarina kyrka, Stockholm, återuppbyggnad 1990-1998.
Gustavianum, Uppsala, restaurering och ombyggnad, 1996-1997.

Swedish

Reference
Gafwelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
1296

-Id
1296
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076485

-Id
011034076485
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
9C67342B-F0B6-4235-A624-EE81E4D4FBC0

-Id
9C67342B-F0B6-4235-A624-EE81E4D4FBC0
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Swedish