Clason, Peder (1894 - 1956) [sv]

Clason, Peder (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
25/09/2021 00:23:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c5e7ed93-43b4-4120-8e7a-4e9f101bceb9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Clason, Peder
Swedish

First name
Peder
Swedish

Last name
Clason
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
21/08/1894 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
21/08/1894
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
09/07/1956 Rättvik (Stad) [sv], ,

-Time
09/07/1956
-Place reference
Rättvik (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Högre realläroverket på Norrmalm i Stockholm 1913.
KTH 1918, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1920, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Kunglig medalj 1920.
Fänrik i fortifikationsreserven 1918, underlöjtnant 1921, löjtnant 1926.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1925.
Byråchef i Flygförvaltningen 1943.
Chefsarkitekt i Fortifikationsförvaltningen från 1946.

Andra uppdrag: Ledamot i militära byggnadsutredningen 1940-1942.

Tävlingar: Helgeandsholmens ordnande i Stockholm 1921, inköp.
Flygarmonumentet.Resor: Frankrike, Italien, England, Grekland och Brasilien 1920-1925.
Jenny Lind-stipendium 1923-1925.

Medlemskap: STF 1921-1933, Svenska Teknologföreningen.
SA, Svenska Arkitektföreningen, styrelseledamot 1928-1930.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1933. Bankavdelningskontor, deras planering och inredning; ibid år 1935, Svenska paviljongen på Brysselutställningen; ibid år 1942, Militära byggnader; ibid år 1944. Lantbruksmöte; ibid år 1945, Olympiastadion.

Verk ett urval:
Apotekarsocietens hus, Walling 26, Stockholm 1923-1925.
Grand hotell, Falun 1930.
Svenska studenthemmet i Paris 1931.
Svenska paviljongen på utställningen i Barcelona 1929.
Svenska paviljongen på utställningen i Bryssel 1935.
Bostadshus i Stockholm: Johannesg 14- Drottninggränd 5, 1936-1937; Brännkyrkag 92, 1935-1936; St Eriksg 39, 41, 1937-1940.
Kronprinsessan Margaretas minnesvård i Hälsingborg.
Byggnad för flygvapnet 1936-1940.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1011 och 1448.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nordisk familjebok.
Svensk uppslagsbok.
Svenskt biografiskt lexikon.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Stockholms stads byggnadskontor (utgivare): Malmarna, del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stockholmstidningen, dödsruna.
Dagens Nyheter, dödsruna.
Svenska Dagbladet, dödsruna.
Swedish

Primus
244

-Id
244
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076003

-Id
011034076003
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish