Forsbacka bruk (Bruk) [sv]

Forsbacka bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/03/2020 09:29:08
28/03/2020 01:05:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9bd23a1b-03ac-4839-b975-5d662501da0f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Forsbacka bruk
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1650

-Time
1650
Termination
2017

-Time
2017
Type
Swedish

History

Forsbacka fick sitt första privilegium år 1650. Bruket inköptes då av borgsmästaren Johan Eskilsson i Söderhamn och rådmannen Peder Jakobsson Grubble i Gävle. De fick 1651 drottning Kristinas privilegium på anläggning av ytterligare en hammare. Enligt en del källor dröjde det till 1657 innan hammarna byggdes. Från och med 1695 är det belagt att bruket hade två hammare och fyra härdar med 1000 skeppspunds smide. 1872 övergick bruket i ett av bruksägarna bildat bolag, Forsbacka Järnverksaktiebolag. Samtliga aktier övergick 1916 i Nordiska Kullageraktiebolagets ägo. Finska Ovako lade ner tillverkningen 2017-02-28 och endast kulverket med sex anställda drivs vidare i ett nytt bolag.

Swedish

Coordinates
60.61236, 16.90407, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.61236
-Longitude (Easting)
16.90407
Reference
Kalender för Sveriges bergshantering.. (1905-1926). Göteborg: J. Hyberg
Swedish

DigitaltMuseum
021168384884
-Id
021168384884
-System
DigitaltMuseum