Mariehamns Sjömanshus (Förening) [sv]

Mariehamns Sjömanshus (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Sjömanshus med huvudsäte i Mariehamn på Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
02/09/2020 09:15:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9916d839-2036-4ec6-b098-40f0676bbeac | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mariehamns Sjömanshus
Swedish

Description
Sjömanshus med huvudsäte i Mariehamn på Åland.
Swedish

Establishment
1875

-Time
1875
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Innan sjömanshusens grundande skedde påmönstringar av sjömän till respektive länsman i hemsocknen efter att skepparna hade förhyrt besättningsmännen. Det var upp till kaptenen att bestämma hyran och göra redarna nöjda med överenskommelsen. Överenskommelserna var muntliga och många dispyter uppkom då arbetsgivare och arbetstagare inte höll sina löften. På 1860-talet började skepparna och redarna på Åland att intressera sig för sjömanshusorganisationen, som funnits sedan mitten av 1700-talet i Stockholm och Åbo. Grundidén var humanitär och social men organisation utvecklades till en myndighet som kontrollerade sjöfolkets tjänsteförhållande. Ombudsmannens ord vägde tungt i frågor om lönetvister, understödskrav, rymningar och andra klagomål om förhållandena till sjöss. En ny sjölag trädde i kraft år 1874 och samma år sammankallade Nikolai Sittkoff intresserade till ett möte i Mariehamn för att behandla frågan om bildandet av ett åländskt sjömanshus. År 1875 var verksamheten igång och sjömännen mönstrades av ombudsmannen Ludvig Th. Lignell som var verksam på posten fram till år 1910. Första året inskrevs 71 fartyg i det nybildade sjömanshuset i Mariehamn. Till distriktet hörde alla åländska kommuner förutom Vårdö, Sund, Kumlinge och Brändö som hörde till Vårdö Sjömanshus.

Swedish

Related agent
-Other actor
-Specification
Ombudsman
Swedish
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
Has established
31/08/1926 Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], Stora gatan 11 [sv], Sjömanshemmet [sv]
Den 31/8 1926 stadsfäste landskapsnämnden den första undervisningsplanen för kock- och stuertskolan och den första kursen började i slutet på samma år.

Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish