Ålands kock- och stuertskola (Utbildningsinstitution) [sv]

Other languages: Ålands kock- och stuertskola (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Skola med syfte att utbilda kock- och stuertpersonal samt ekonomipersonal för sjöfarten på Åland. Verksamheten bedrevs i Mariehamn. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:08:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f25a39db-3fc4-4ab2-8d41-3bc871790314 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands kock- och stuertskola
Swedish

Description
Skola med syfte att utbilda kock- och stuertpersonal samt ekonomipersonal för sjöfarten på Åland. Verksamheten bedrevs i Mariehamn.
Swedish

Establishment
31/08/1926 Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], Stora gatan 11 [sv], Sjömanshemmet [sv], Mariehamns Sjömanshus (Förening) [sv]
Den 31/8 1926 stadsfäste landskapsnämnden den första undervisningsplanen för kock- och stuertskolan och den första kursen började i slutet på samma år.

-Time
31/08/1926
-Dating comment
Den 31/8 1926 stadsfäste landskapsnämnden den första undervisningsplanen för kock- och stuertskolan och den första kursen började i slutet på samma år.
Swedish

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], Stora gatan 11 [sv], Sjömanshemmet [sv],

--Specified
Stora gatan 11
Swedish

--Place (text)
Sjömanshemmet
Swedish
-Established by
Termination
Kock- och stuertskolan kommer att inlemmas i Ålands Sjömansskola

-Time
01/08/1961
-Dating comment
Kock- och stuertskolan kommer att inlemmas i Ålands Sjömansskola
Swedish

-Place reference
History

Vikten av utbildade kockar och stuertar på de oceangående segelfartygen var en fråga som lyftes av Ålands skeppsbefälhavarförening redan i början av 1900-talet. Efter upprepade förslag beslöt Ålands Landskapsnämnd år 1926 att en skola skulle inrättas för att bedriva utbildning av personal till rederiernas ekonomiavdelningar. Offentliga medel beviljades för att bedriva sådan verksamhet. Den 31/8 1926 stadsfäste landskapsnämnden den första undervisningsplanen för skolan och den första kursen började i slutet på samma år. Föreningen för sjömanshemmet i Mariehamn åtog sig att bedriva verksamheten på Storagatan 11 i Mariehamn. Föreståndare för skolan blev Sjömanshemmets föreståndare Nestor Karlsson, tidigare stuert (stewart). Första verksamhetsåret 1926-27 utbildades 11 elever. Fram till andra världskriget erbjöd skolan två olika kurser omfattande fyra månader en gång i året. År 1937 ersattes Nestor Karlsson på föreståndarposten av den tidigare eleven Johan Lönroth, även han stuert, som innehade posten fram till skolans upphörande år 1961. Under andra världskriget ställdes skolans utbildning tillfälligt in. Efter kriget skulle utbildningen komma att bli mer omfattande med större teoretisk inriktning. Sammanlagt utbildades 566 elever till kockar och stuertar. Hösten år 1960 började landskapsnämnden att förhandla med kock- och stuertskolan om att ta över utbildningen i syfte att skapa en mer enhetlig sjöfartsutbildning i form av det nya projektet Ålands sjömansskola. Sjömanshemsföreningen var positiv till detta och verksamheten övergick formellt till att bli en del av Ålands sjömansskola 1961. Ålands sjömansskola ingår i Sjöfartsgymnasiet på Åland.

Swedish

-Other actor
Reference
Dreijer, Mats (red.): Mariehamns stads historia 1911-1961 (1962)
Swedish

Harberg, Justus: Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg (1995)
Swedish