Vårdö Sjömanshus (Förening) [sv]

Vårdö Sjömanshus (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Sjömanshus med huvudsäte i kommunen Vårdö på Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
02/09/2020 09:26:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b560c17-f9e5-45b9-8567-c6007d5687b7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vårdö Sjömanshus
Swedish

Description
Sjömanshus med huvudsäte i kommunen Vårdö på Åland.
Swedish

Establishment
1877

-Time
1877
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Innan sjömanshusens grundande skedde påmönstringar av sjömän till respektive länsman i hemsocknen efter att skepparna hade förhyrt besättningsmännen. Det var upp till kaptenen att bestämma hyran och göra redarna nöjda med överenskommelsen. Överenskommelserna var muntliga och många dispyter uppkom då arbetsgivare och arbetstagare inte höll sina löften. Ett problem som diskuterades i Vårdö, en av Ålands vid tidens främsta sjömanssocknar, var hur åldrande eller arbetsoföra sjömän skulle försörjas. Den vanliga fattigkassan ville inte belastas med kostnader för s.k. utsocknes sjömän som varit anställda på socknens egna fartyg. En skild sjömanskassa bildades där en viss procent av skepparnas förtjänster och sjömännens hyror skulle gå. En årlig avgift togs av delägarna och syftet var att understödja skeppare och sjömän som genom olycka till sjöss blivit oförmögna att utföra sitt arbete samt att understöda änkor och barn till förolyckade sjömän.
På 1860-talet började skepparna och redarna på Åland att intressera sig för sjömanshusorganisationen, som funnits sedan mitten av 1700-talet i Stockholm och Åbo. Grundidén var humanitär och social men organisation utvecklades till en myndighet som kontrollerade sjöfolkets tjänsteförhållande. Ombudsmannens ord vägde tungt i frågor om lönetvister, understödskrav, rymningar och andra klagomål om förhållandena till sjöss.
Mariehamns Sjömanshus bildades år 1874 och det andra sjömanshuset på Åland, Vårdö Sjömanshus, bildades år 1877. Kofferdiskepparen Olof Anders Lindeman var den första ombudsmannen. Till distriktet hörde Vårdö, Sund, Kumlinge och Brändö. Det första året skrevs 35 fartyg in i Vårdö Sjömanshus.

Swedish

-Other actor
Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish