Dødsstivhet [no]

Dødsstivhet (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Stivhet og fasthet i all muskulatur, inntrer gradvis etter døden. For oppdrettsfisk kan dødsstivheten inntre raskere dersom fisken har hatt høyt stressnivå før slakt. Fjerning av tykkbein i fisken og annen prosessering må skje før dødsstivheten setter inn (pre-rigor prosessering) eller etter at den har avtatt (post-rigor prosessering). [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
15/11/2016 08:53:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/83d15e10-74d3-4d44-88d5-0fbf1fe683ee | RDF/XML | JSON-LD
Label
Dødsstivhet
Norwegian bokmål

Alternative label
Likstivhet
Norwegian bokmål

Rigor mortis
Norwegian bokmål

Description
Stivhet og fasthet i all muskulatur, inntrer gradvis etter døden. For oppdrettsfisk kan dødsstivheten inntre raskere dersom fisken har hatt høyt stressnivå før slakt. Fjerning av tykkbein i fisken og annen prosessering må skje før dødsstivheten setter inn (pre-rigor prosessering) eller etter at den har avtatt (post-rigor prosessering).
Norwegian bokmål

Definition
stivhet og fasthet i muskulaturen som inntrer gradvis etter døden
Norwegian bokmål

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Reference
Rognum, Torleiv Ole. (2009, 13. februar). Dødsstivhet. I Store medisinske leksikon. Hentet 6. september 2016 fra https://sml.snl.no/d%C3%B8dsstivhet.
Norwegian bokmål