Vifors bruk (Bruk) [sv]

Other languages: Vifors bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Järnbruk i Vifors, Gävleborgs län, erhöll sitt namn när ett järnbruk uppfördes vid forsen mellan byarna Fors och Vij år 1694. David Schinkel förvärvade 1785 Vifors bruk. Driften vid Vifors bruk upphörde 1863. Efter sammanslagningen av Axmar bruk och Vifors bruk kom företaget att benämnas Hamrångeverken. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:30:19
08/06/2024 01:27:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/73e3f8dd-ef05-42ae-bfe0-9a638c6ff41e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vifors bruk
Swedish

Description
Järnbruk i Vifors, Gävleborgs län, erhöll sitt namn när ett järnbruk uppfördes vid forsen mellan byarna Fors och Vij år 1694. David Schinkel förvärvade 1785 Vifors bruk. Driften vid Vifors bruk upphörde 1863. Efter sammanslagningen av Axmar bruk och Vifors bruk kom företaget att benämnas Hamrångeverken.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
-Time
1694
-Place reference
--Place
Termination
1863

-Time
1863
Type
Swedish

Geodata
60.927878, 17.040353, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.927878
-Longitude (Easting)
17.040353
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska samlingar /Tekniska museet (CS-F1-13.4)
Swedish

DigitaltMuseum
021167266972
-Id
021167266972
-System
DigitaltMuseum