FÄDERNESLANDET (1783) [sv]

Other languages: FÄDERNESLANDET (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:34:41
08/06/2024 01:50:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7084d3f5-fca2-4d39-a828-2dd7cd5829fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
FÄDERNESLANDET
Swedish

Wikipedia

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren FÄDERNESLANDET sjösattes 1783 och var det andra i en serie av tio linjeskepp byggda i Karlskrona efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman 1782–85. Fartyget deltog i sjötågen under Gustaf III:s ryska krig 1788–90 och Finska kriget 1808–09, sjätte koalitionskriget 1813–14 samt fälttåget mot Norge 1814. Senare tjänstgjorde FÄDERNESLANDET som övnings- och logementsfartyg i Karlskrona och höggs upp 1864.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
49,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare.
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
570
-Unit
Launched
31/03/1783

-Time
31/03/1783
Decommissioned
Slopat

-Dating comment
Slopat
Swedish
Scrapped
1864

-Time
1864
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag del II s. 347, 351f, 397, 432, 488, 491f, 496, 504, 506, 548 del III s. 54, 56, 66, 69, 116
Swedish

DigitaltMuseum
021176972480
-Id
021176972480
-System
DigitaltMuseum