ÖMHETEN (1783) [sv]

Other languages: ÖMHETEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:45:55
08/06/2024 02:04:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5e476e1c-bd09-4a32-8910-5762cc72de1d | RDF/XML | JSON-LD
Name
ÖMHETEN
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren ÖMHETEN var det tredje i en serie av tio linjeskepp byggda i Karlskrona 1782–1785 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Hon sjösattes den 19 juli 1783 och deltog i sjötågen under Gustav III:s ryska krig 1788–1790. Under utbrytningen från Viborgska viken 3 juli 1790 gick fartyget på grund och erövrades av ryssarna. Hon tjänstgjorde sedan i ryska flottan under namnet Эмгейтен ("EMGEITEN") och höggs upp i Kronstadt 1816.

Swedish

-Value
49,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare.
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
570
-Unit
Launched
19/07/1783 Karlskrona (Stad) [sv], , ,

-Time
19/07/1783
-Place reference
--Place
Wrecked
Förlorat vid utbrytningen ur Viborgska viken

-Time
1790
-Dating comment
Förlorat vid utbrytningen ur Viborgska viken
Swedish

Scrapped
1816

-Time
1816
Reference
Fartygsregister Sjöhistoriska museet
Swedish

Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar Malmö: AB Allhems förlag, del II s. 347, 354, 488, 491, 496, 504, 506, 508, 548
Swedish

DigitaltMuseum
021176541646
-Id
021176541646
-System
DigitaltMuseum