Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) [sv]

Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB) (swedish)

Organization

Description

I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Datasetet lästes via Skolenhetsregistret 2020-02-13. [sv]

Dataset
07/10/2022 10:34:29
In operation
Status
Purpose

Datasetet används i Minnen.se för att kunna stödja UR's minnesinsamling Mitt Liv som genomförs i samverkan med Nordiska museet. [sv]


URI
http://kulturnav.org/566244ce-12e7-430c-a00c-005edda27564
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 9841 hits.
Name
Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB)
Swedish

Description
I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Datasetet lästes via Skolenhetsregistret 2020-02-13.
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish
Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list
Purpose
Datasetet används i Minnen.se för att kunna stödja UR's minnesinsamling Mitt Liv som genomförs i samverkan med Nordiska museet.
Swedish

-Text
API för Skolenhetsregistret
Swedish
URL
https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret/
Editorial note
Datasetet är uppdaterat med Svenska skolan i Warsawa (6ec99be1-ceb8-4166-9e35-0e87ee99d1a2) som saknas i Skolenhetsregistret. 2020-06-17 /UB
Swedish