Öppen fritidsverksamhet [sv] Place holder

Öppen fritidsverksamhet (swedish)

Skolenhetstyper - skolformer, skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e634389d-839a-4bbf-a4a6-c1d5f4e409f4
Label
Öppen fritidsverksamhet
Swedish

Skolverkets skolenhetsregister
9
-Id
9
-System
Skolverkets skolenhetsregister