Skolenhetstyper - skolformer, skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) [sv]

Other languages: Skolenhetstyper - skolformer, skolenhetsregistret (SCB) (swedish)

Metadata for Organization

Description

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter och huvudmän. [sv]

16/03/2020 16:30:12
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/e8d29c38-3d6d-4a6a-b99c-b869a0fd37c3
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 14 of 14 hits.
Name
Skolenhetstyper - skolformer, skolenhetsregistret (SCB)
Swedish

Description
Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter och huvudmän.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
URL
https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret/