Abisko skola (Utbildningsinstitution, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola) [sv] Place holder

Other languages: Abisko skola (swedish)

Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5e5dfdb3-6676-4336-b45e-159f26e07a21
Name
Abisko skola
Swedish

Type
Address
Kalle Jons väg 1 98107 ABISKO

-Address
Kalle Jons väg 1
-Postal code
98107
-Postal place
ABISKO
Place reference
-Place
Swedish
Geodata
68.35027, 18.83221, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
68.35027
-Longitude (Easting)
18.83221
Skolenhetsregistret (SCB)
76026322
-Id
76026322
-System
Skolenhetsregistret (SCB)