Fritidshem [sv] Place holder

Fritidshem (swedish)

Skolenhetstyper - skolformer, skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a22a95de-fe63-4f31-be5d-133d4b4f0861
Label
Fritidshem
Swedish

Skolverkets skolenhetsregister
7
-Id
7
-System
Skolverkets skolenhetsregister