Hazelius-Berg, Gunnel Gunnarsdotter (1905 - ) [sv]

Hazelius-Berg, Gunnel Gunnarsdotter (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Textil- och dräkthistoriker. Amanuens vid Nordiska Museet. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/02/2018 14:18:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/54ada828-8a09-4a56-af5c-bf2af4b09123 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hazelius-Berg, Gunnel Gunnarsdotter
Swedish

First name
Gunnel Gunnarsdotter
Swedish

Last name
Hazelius-Berg
Swedish

Title
amanuens

-Title
amanuens
Swedish
Description
Textil- och dräkthistoriker. Amanuens vid Nordiska Museet.
Swedish

Birth
1905

-Time
1905
Biography

Textil- och dräkthistoriker. Amanuens vid Nordiska Museet. H. erhöll efter avslutad skolgång sin forts. utbildning vid Nord.mus. och Skansen, där hon sedan 1924 varit anställd, de första åren som som registrator. H. har ägnat sig åt dräkt-och textilhistorisk forskning. Sedan 1934 förestår hon museets textila konserveringsateljé. H. har företagit studieresor till utlandet. Deltog i ordnandet av de sv. folkkonstutställningarna i Paris och Bryssel 1937-38. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1093602

-Id
1093602
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461375
-Id
021037461375
-System
DigitaltMuseum