Avesta kopparverk, myntverk och järnverk (Bruk) [sv]

Avesta kopparverk, myntverk och järnverk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
År 1636 inleddes byggande av ett kopparverk, verket skulle komma att bli ett av de största i Europa vid denna tid. Verket togs år 1642 över av en myntmästare, vilket ledde till att Avesta myntverk under åren 1644 till 1831 stod för i stort sett all tillverkning av kopparmynt i Sverige. Staden brann 1832 och så även bruket. Men efter några år, 1874 började anläggningen av ett järnverk. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/05/2019 10:57:17
27/05/2023 00:36:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4bcbe71a-e642-439c-af91-cd9a26204827 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Avesta kopparverk, myntverk och järnverk
Swedish

Description
År 1636 inleddes byggande av ett kopparverk, verket skulle komma att bli ett av de största i Europa vid denna tid. Verket togs år 1642 över av en myntmästare, vilket ledde till att Avesta myntverk under åren 1644 till 1831 stod för i stort sett all tillverkning av kopparmynt i Sverige. Staden brann 1832 och så även bruket. Men efter några år, 1874 började anläggningen av ett järnverk.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1636 Avesta (Kommun) [sv], ,

-Time
1636
-Place reference
Avesta (Kommun) [sv], ,
--Place
Swedish
Type
Swedish

Coordinates
60.14897, 16.17049, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.14897
-Longitude (Easting)
16.17049
Related agent
-Other actor
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska Samling/Tekniska museet (CS-F1-10)
Swedish

DigitaltMuseum
021167041644
-Id
021167041644
-System
DigitaltMuseum