Westman, Carl (1866 - 1936) [sv]

Westman, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:38
21/05/2022 00:24:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2c3c82b8-f94c-484e-ac0f-41b0759646ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westman, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Westman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/02/1866 Uppsala (Stad) [sv], ,

-Time
20/02/1866
-Place reference
Uppsala (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
23/01/1936 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
23/01/1936
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1885.
KTH 1885-1889, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1889-1892, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd på arkitektkontor i USA 1893-1894, på arkitektkontoret för riksbyggnaderna på Helgeandsholmen 1894-1897.
Medicinalstyrelsens arkitekt 1916-1934.
Egen verksamhet från 1897.
Möbelarkitekt.

Andra uppdrag: Initiativtagare till avbildnings- och uppmätningsverket: Gamla svenska städer.

Tävlingar: KFUM-hus i Göteborg 1896.
Teater i Landskrona 1896.
Städernas Allmänna Brandstodsbolag, Skeppsbron i Stockholm 1899, 2:a pris.
Stockholms rådhus, Eldkvarnstomten (1) 1904 och (2) 1905.
Stockholms rådhus vid Scheelegatan i Stockholm 1909.Resor: USA.

Medlemskap: STF 1885-1936, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1912, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1904 sid 28, Ing O H:son Tamms villa, Saltsjöbaden; ibid år 1911 sid 133, Tingshus i Nyköping; ibid år 1914 sid 47, Högberga på Lidingö-Brevik; ibid år 1917 sid 49, Bemöter kritik för exteriören; ibid år 1919 sid 87, Uttalande i Stockholms bangårdsfråga; ibid år 1920 sid 133, Konsul Robert Bünsows hus i kv Ambassadören.
Byggmästaren 1923 sid 166, Stadshuset; ibid år 1927 sid 231, Röda Korsets sjukhem.

Verk ett urval:
Pressens villa, Saltsjöbaden 1902 .
Westmanska villan, Saltsjöbaden 1903.
Thulinska villan, Saltsjöbaden 1903.
Börtzellska villan, Saltsjöbaden 1903.
Tammska villan, Saltsjöbaden 1903.
Ombyggnad av villa Mittag-Leffler, Djursholm 1903.
Godsägare Bror Fåhræus villa, Falun 1907.
Två lika villor i kv Trevnaden, Saltsjöbaden 1907.
Romanäs sanatorium och överläkarvilla, Tranås 1905-1907.
Läkaresällskapets hus, Klara östra kyrkogata 10, Stockholm 1906.
Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm 1909-1915.
Enfamiljsvilla för konsul R Bünsow, Strandvägen 82, Diplomatstaden, Stockholm 1917-1919.
Röda Korsets sjukhus, Brinellvägen 2, Stockholm 1922-1927.
Beckomberga sjukhus, Bromma, Stockholm 1932.
Tingshus i Nyköping 1911.
20 bostadshus i Landala egnahemsområde, Göteborg 1913-1914.
Röhsska konstslöjdsmuseet i Göteborg 1914.
Klas Fåhræus villa Högberga, Lidingö 1909-1913.
Ett flertal villor i landsbygden.
Sundby sjukhus, Strängnäs 1916-1926.
S:ta Maria sjukhus och överläkarbostad, Hälsingborg 1917-1927.
Norrköpings lasarett 1922-1926.
Sjukhuset Pro Patria, Stockholm 1929-1930.
Umedalens sjukhus och överläkarbostad, Umeå 1929-1934.
Karolinska sjukhuset, Solna 1928-1935, fullföljdes av S Ahlbom och S Malm.
Se helt register över kända projekt och utförda byggnader i B Palms bok.
Kv Linnean 10, Villastaden 14:11, Linnévägen 3 i Gävle 1904.
Kv Violen 6, Villastaden 9:6, Tegnérvägen 3 i Gävle 1904.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 315.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1381.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 177.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 135.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Almén, I: Carl Westman som möbelarkitekt. Ur Ord och Bild 1903.
Östberg, Ragnar: Rådhuset. Handtverkets hus. Ur Svenska slöjdföreningens tidskrift 1916.
Palm, Bertil: Arkitekten Carl Westman 1866 - 1936. Lund, 1954.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Carlander Arnoldsson, Monica: Carl Westman - möbler 1866 - 1936. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, HT 1986.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
H8D 1906:119, 1915:113, 1916:333, 1926:365.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1899 sid 63, Städernas Allmänna Brands AB, tävling; ibid år 1902 sid 55, Lallerstedt, Erik: Pressens villa, Saltsjöbaden; ibid år 1905 sid 81, Grut, Torben: Andra Rådhustävlingen. Eldkvarnstomten. Motto: Hörn.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1907 sid 1, Grut, Torben: Svenska Läkaresällskapets nybyggnad.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, 1909 sid 145, Förslag till nytt rådhus; ibid år 1911 sid 133, Småbruk vid Bjärka-Säby; ibid år 1916 sid 13 och 33, Wahlman, Lars Israel: Stockholms nya rådhus; ibid år 1917 sid 15, Nilsson, Axel, Blanck, NIls och Romdahl, Axel: Röhsska konstslöjdsmuseet i Göteborg; ibid år 1918 sid 129, Tengbom, Ivar, Torulf, Ernst och Lilienberg, Albert: Förslag till Gustav Adolfs torg ordnande i Göteborg.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1926:41, Östberg, Ragnar: Carl Westman 60 år; ibid år 1936:25, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Se även källhänvisningar i Palm, Bertil 1954.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
542

-Id
542
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077560

-Id
011034077560
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish