heddle

Other languages: hovel (norwegian bokmål), solv (swedish), niisi (finnish), sølleskaft (danish), hafald (icelandic), maille (french), litze (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Trådögla som omfattar varptråden och med vars hjälp den höjes och sänkes för skälet. I en enkel vävstol som gobelängvävstol, oppstadgogn, kan solven vara öglor lagda kring varptrådarna och samlade på en käpp. I en trampvävstol består solvet av tre öglor, den övre och nedre uppträdda på skaftkäppar, samt mellan dem i ögat, i vilket varptråden trädes. Jfr Solvskaft, Skaft. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 10:38:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/255d4e87-7940-487d-aa47-796201a5739b | RDF/XML | JSON-LD
Label
heddle
English

hovel
Norwegian bokmål

solv
Swedish

niisi
Finnish

sølleskaft
Danish

hafald
Icelandic

maille
French

litze
German

Description
Trådögla som omfattar varptråden och med vars hjälp den höjes och sänkes för skälet. I en enkel vävstol som gobelängvävstol, oppstadgogn, kan solven vara öglor lagda kring varptrådarna och samlade på en käpp. I en trampvävstol består solvet av tre öglor, den övre och nedre uppträdda på skaftkäppar, samt mellan dem i ögat, i vilket varptråden trädes. Jfr Solvskaft, Skaft.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic


German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish